19th Ave New York, NY 95822, USA

Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programı

Programın felsefesi

2016-2017 akademik yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tezsiz Görsel İletişim Tasarımı açıldı. 2021-2022 akademik yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü kapsamında Lisans ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans programları açıldı.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün misyonu, görsel iletişim tasarımı problemlerini kavrayıp, bu alanda nitelikli insan kaynağını yetiştirmek öğrencilere sanat, tasarım, yaratıcılık,  teknoloji ve görsel iletişim tasarımı alanlarındaki, teori ile pratik uygulamalar kapsamında bilgi ve beceriler kazandırarak, yaratıcı çözümler üretebilecek uzmanlığa sahip geleceğin tasarımcılarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün vizyonu; görsel sanatları ve tasarım alanlarında bilimsel, yenilikçi, özgün ve evrensel, teknolojiyi takip eden yaratıcı ürünler ortaya koyma becerisine sahip öğrenciler yetiştirmek. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde gerek yetiştirdiği kalifiye mezunlarla gerekse de akademik kadrosuyla uluslararası düzeyde tanınır olması planlanmaktadır. Bölümden mezun olacak öğrencilerimizin gerek sektörle gerekse akademik alanlarda önemli çalışmalar ortaya koymaları beklenmektedir.

Programın Amacı

Görsel İletişim Tasarımı ortaya çıktığından günümüze kadar her zaman teknolojik, sanatsal, kültürel ve eğitsel gelişmeleri yakından takip eden bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzaktan eğitim ise Görsel İletişim Tasarımının özelliklerinden olan eğitim, bilişim teknolojileri ve tasarımı kendi amaçları dahilinde etkin olarak kullanmaktadır. Bu iki küresel olgu tüm dünyada olduğu gibi özellikle ciddi bir genç insan kaynağına ve potansiyeline sahip ülkemizde de yakından takip edilmektedir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin eğitim anlayışının temelinde yatan disiplinlerarası eğitim yaklaşımı ile Görsel İletişim Tasarımı programı kapsamında sanatçı ve tasarımcı yetiştirilmesi için iyi bir ortam sağlanmaktadır

Öğrencilerimiz, grafik tasarım, tipografi, masaüstü yayıncılık, dijital illüstrasyon, fotoğraf, animasyon, 3D modelleme, reklam filmi yapımı, jenerik tasarımı, multimedya, etkileşim tasarımı, web/uygulama arayüz tasarımı, oyun tasarımı, interaktif medya tasarımı, bilgilendirme tasarımı, ambalaj tasarımı, özgün kitap tasarımı, tasarım odaklı düşünme, tasarımda yaratıcılık, baskıresim, göstergebilim, tasarım hukuku, sosyal sorumluluk uygulamaları, grafik tasarım tarihi gibi uygulamalı ve kuramsal, tasarım yeteneklerini geliştiren, analiz ve problem çözme yetisi kazandıran dersler almaktadır. 

Eğitim sürecinde; güncel teknolojiye uyumlu temel mesleki derslerin yanı sıra, uygulama ağırlıklı uzmanlaşmaya olanak tanıyan seçmeli dersler, projeler, öğrencilerin sektörle tanışmalarına olanak sağlayan seminer ve etkinlikler yer almaktadır. Deneyimli akademisyen kadrosunun ve sektörde uzman öğretim elemanlarının yetiştirdiği ve yönlendirdiği mezunlar sektörde ve akademide kariyer olanaklarına sahip olurlar.

Kuruluş
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2008 tarih ve 26848 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 31.03.2008 tarih ve 2008/13467 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur.

Kazanılan Derece
Görsel İletişim Tasarımı Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Görsel İletişim Tasarımı alanında Lisans derecesi alır ve “Görsel İletişim Tasarımcısı” (Bachelor of Arts Visual Communication Design) ünvanını almaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları
Görsel İletişim Tasarımı lisans programı, 4 yıllık, bir programdır. Eğitim dili Türkçe’dir ve zorunlu hazırlık sınıfı yoktur. Öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonucuna göre gerçekleşir. 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Öğretim Elemanları

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Lisans programı hakkında daha fazla bilgi için Program Koordinatörü Prof.Dr.H.Turgay Ünalan (htunalan@anadolu.edu.tr) ile irtibata geçebilirsiniz.