19th Ave New York, NY 95822, USA

Kabul ve Kayıt Koşulları

Kabul ve Kayıt Koşulları
Görsel İletişim Tasarımı lisans programı, 4 yıllık, bir programdır. Eğitim dili Türkçe’dir ve zorunlu hazırlık sınıfı yoktur. Öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonucuna göre gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.