19th Ave New York, NY 95822, USA

Lisans Programı

Programın Felsefesi

2016-2017 akademik yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tezsiz Görsel İletişim Tasarımı açıldı. 2021-2022 akademik yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü kapsamında Lisans ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans programları açıldı.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün misyonu, görsel iletişim tasarımı problemlerini kavrayıp, bu alanda nitelikli insan kaynağını yetiştirmek öğrencilere sanat, tasarım, yaratıcılık,  teknoloji ve görsel iletişim tasarımı alanlarındaki, teori ile pratik uygulamalar kapsamında bilgi ve beceriler kazandırarak, yaratıcı çözümler üretebilecek uzmanlığa sahip geleceğin tasarımcılarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün vizyonu; görsel sanatları ve tasarım alanlarında bilimsel, yenilikçi, özgün ve evrensel, teknolojiyi takip eden yaratıcı ürünler ortaya koyma becerisine sahip öğrenciler yetiştirmek. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde gerek yetiştirdiği kalifiye mezunlarla gerekse de akademik kadrosuyla uluslararası düzeyde tanınır olması planlanmaktadır. Bölümden mezun olacak öğrencilerimizin gerek sektörle gerekse akademik alanlarda önemli çalışmalar ortaya koymaları beklenmektedir.