19th Ave New York, NY 95822, USA

Tezli Yüksek Lisans Programı

Kuruluş
Görsel İletişim Tasarımı tezli yüksek lisans programı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacaktır.

Kazanılan derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara ‘Görsel İletişim Tasarımı’ alanında yüksek lisans MS (Master of Science) diploması verilir.

Program Profili
Görsel İletişim Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı, hem bu alanda çalışacak insan kaynağının yetiştirilmesine hem de mezun olan öğrenciler ile bu alanda çalışanlara iyi bir eğitim verilerek alanında mesleği ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip, bilişim teknolojilerini ve dolayısıyla tasarım ve iletişim eğitim araçlarını kullanabilen, yaratıcı, yenilikçi, araştıran, ülke ve mesleğin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgün fikirlere sahip çözümleyici ve program sonunda yapacakları tez çalışmasıyla alana katkı sağlayan bireylerin yetişmelerini amaçlamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 6: Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans programı hakkında daha fazla bilgi için Program Koordinatörü Prof.Dr.H.Turgay Ünalan (htunalan@anadolu.edu.tr) ile irtibata geçebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için: sosens@anadolu.edu.tr mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.