19th Ave New York, NY 95822, USA

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kuruluş
Görsel İletişim Tasarımı tezsiz yüksek lisans programı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinda 2017-2018 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Kazanılan derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara ‘Görsel İletişim Tasarımı’ alanında tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Program Profili
Görsel tasarım araçları teknoloji sayesinde hızla gelişmiş ve bu durum tasarım anlayışının değişimine ve yeni yaklaşımlar yaratılmasına yol açmıştır. Görsel İletişim Tasarım Programı, bu değişimlere uygun görsel dili kullanmak ve problemlere çözüm üretmeyi hedeflemektedir. Program, teorik bilgilerini pratik beceriler ile birleştirerek yaratıcı tasarımlar yapabilen, toplumsal ve sanatsal değişimleri izleyen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin toplam 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders ve dönem projesini başarmış olması ve aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel

not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Öğrencinin toplam 75 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders ve dönem projesini başarmış olması ve aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.

Madde 11: Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.)

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans programı hakkında daha fazla bilgi için Program Koordinatörü Prof.Dr.H.Turgay Ünalan (htunalan@anadolu.edu.tr) ile irtibata geçebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için: tezsiz_sosens@anadolu.edu.tr mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.